.radeal
TECHNOLOGY
biuro@radeal.pl
Radeal sp. z o.o.
ul. Fiołkowa 1, 32-091 Michałowice
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 945217173, numer KRS: 0000449093. Kapitał zakładowy: 5.000 zł